top of page

Форми здобуття освіти в гімназії № 27

ІНСТИТУЦІЙНА ФОРМА

Очне навчання –  це формат навчання офлайн, при якому  учень повинен приходити  в заклад на навчання за розкладом, тобто предбачає  особисту присутність учнів навчальному закладі та їх   активну участь в освітньому процесі під керівництвом вчителів.

Рекомендовано:

 • учням, які перебувають в Україні.

Дистанційне навчання з синхронним режимом.

         Передбачає інтенсивне дистанційне навчання під керівництвом учителя.

Базові предмети навчального плану викладаються як в синхронному, так і в  асинхронному режимах, при цьому в середньому 50% кількості годин по предмету на тиждень припадає на онлайн-уроки. Це предмети: українська мова, українська література, літературне читання, зарубіжна література,  ЯДС, історія України, всесвітня історія, «Досліджуємо історію і суспільство»,  математика, алгебра, геометрія,  англійська мова, «Пізнаємо природу», фізика, хімія, біологія, географія, природознавство, інформатика.

Предмети: фізична культура, трудове навчання, технології, мистецтво, основи здоров’я, «Здоров'я, безпека та добробут», етика, правознавство, SТЕМ вивчаються  учнями в асинхронному режимі.

Онлайн - уроки  проводяться вчителями  за допомогою платформи ZOOM, уроки передбачають роз’яснення нового матеріалу, корегування знань учнів та за необхідності - консультування учнів. Відвідування онлайн-уроків контролюється вчителями, відсутність учня на онлайн-уроці в електронному журналі фіксується відповідною позначкою.
Асинхронні уроки створюються вчителями на освітній платформі
HUMAN,  мають роз’яснення  теоретичного матеріалу та завдання на перевірку засвоєння учнями програми. З періодичністю, такій,  як і при очній формі навчання, здійснюється контроль засвоєння матеріалу учнями.

Рекомендовано:

 • учням, які перебувають в Україні.

Дистанційне навчання з переважаючим асинхронним режимом.

Навчання з усіх предметів здійснюється асинхронно.

Учень у зручний для себе час самостійно вивчає розміщені на платформі HUMAN матеріали уроків та щомісяця згідно графіка  виконує завдання перевірних робіт з усіх  базових  предметів, які надсилає вчителям для оцінювання.  

З предметів:  фізична культура, трудове навчання, технології, мистецтво, основи здоров’я, «Здоров'я, безпека та добробут», етика, правознавство, SТЕМ не рідше одного разу на місяць учень надсилає для оцінювання фото своїх робіт або виконані тести.

Рекомендовано:

 • учням, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

 • учням, які  навчаються в закладах освіти за кордоном.

Змішане навчання (зарахування результатів навчання в освітніх закладах за кордоном)

Змішане навчання, коли кілька предметів, які викладаються тільки в Україні (українська мова, література, ЯДС,  історія України географія)  та  математика - за бажанням батьків,  вивчаються учнем дистанційно  та оцінюються  вчителями нашого закладу, а решта предметів - в закладі освіти  за кордоном.

 Результати навчання з цих предметів  зараховуються  нашим закладом на основі договорів про визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав. За бажанням можна підвищити оцінки, написавши річні контрольні роботи з відповідних предметів.

Рекомендовано:

учням, які  навчаються в закладах освіти за кордоном.

Змішане навчання (зарахування результатів навчання в дистанційній школі «Оптіма»)

Формат навчання, при якому переважна  кількість предметів вивчається в нашому закладі за очною формою  або за будь-яким режимом дистанційної форми навчання, що прийняті в закладі,  але    з окремих предметів (до трьох  предметів на вибір учня) навчання здійснюється допомогою дистанційної школи «Оптіма», що   надаватиме  обмежені освітні  послуги безкоштовно в рамках експерименту, в якому бере участь наш заклад.  Учні, які надають згоду на навчання з окремих предметів в школі «Оптіма», матимуть безкоштовний доступ до матеріалів уроків з обраних предметів  та тестування на її платформі, з метою встановлення рівня  навчальних досягнень. Водночас консультування з цих предметів здійснюватиметься вчителями нашого закладу. Результати оцінювання (тестування) передаватимуться школою «Оптіма» до нашого закладу освіти.   

Рекомендовано:

 • учням, які перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах;

 • учням, які багато займаються спортом, іншими видами творчої діяльності, часто змінюють місце проживання.

ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Екстернат

Форма навчання, при якій  учень самостійно опрацьовує матеріал, а заклад проводить річне  оцінювання та видає відповідний документ, щодо підсумкового оцінювання. Кількість консультацій з вчителями обмежена. При даній формі навчання можливе опанування програми за декілька класів за рік.

Рекомендовано:

 • учням, які перебувають у регіонах, де відсутній стабільний інтернет, або які не мають електронних засобів навчання;

 • учням, які перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах;

 • учням, які наздоганяють за віком інших дітей;

 • учням, які навчалися за кордоном, для яких необхідно встановити відповідність  класу в закладі освіти України;

 • учням, які багато займаються спортом, іншими видами творчої діяльності, часто змінюють місце проживання.

Сімейна (домашня) форма навчання

Форма навчання, при якій  організація освітньої діяльності повністю покладається на батьків учня. Заклад  надає учню  графік контрольних робіт, інформацію щодо навчальних програм та рекомендованих підручників. Учень самостійно опрацьовує програмовий  матеріал. Кількість консультацій з вчителями обмежена.  Двічі на семестр  вчителі закладу  надають учневі  контрольні роботи, здійснюють   оцінювання з усіх предметів, наприкінці семестрів та навчального року проводять  підсумкове оцінювання.

Рекомендовано:

 • учням, які мають високий рівень самоорганізації та значну мотивацію до навчальної діяльності;

 • учням, які перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах;

 • учням, які багато займаються спортом, іншими видами творчої діяльності, часто змінюють місце проживання;

 • учням, що мають проблеми із здоров’ям або порушення соціальної взаємодії,  які  не дають можливості навчатися на очній формі.

Педагогічний патронаж

Форма навчання, організовується для учнів, які  мають значні  порушення стану здоров’я, на підставі заяви батьків учня та відповідної довідки ЛКК.  Організація освітньої діяльності учнів покладається заклад освіти. Вчителі відвідують учня на дому, де проводять уроки та здійснюють оцінювання. Кількість уроків на тиждень значно обмежена.

Рекомендовано:

 • учням, що мають значні проблеми із здоров’ям,  які  не дають можливості навчатися на очній формі.

Для вступу на дистанційне навчання

 • Написати заяву 

 • Надіслати на пошту свідоцтво про народження дитини

Заява - анкета для зарахування

Фото свідоцтва про народження

Завантажити

Фото заяви

Завантажити
bottom of page