Відкритість бюджету та бюджетного процесу є обов’язковою чи навіть ключовою умовою функціонування демократичного суспільства. Прозорість бюджету дозволяє громадськості, й особливо її соціально активній частині, яка представляє інтереси різних верств населення, мати уяву про складність та альтернативи бюджетних рішень і впливати на органи влади, активно захищаючи свої громадянські права.

МАСЛЄНІКОВ РОМАН, директор закладу, вчитель географії та економіки, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, "Учитель-методист"